درب ضد سرقت برجسته مدل 441

درب ضد سرقت برجسته مدل 441