درب ضد سرقت برجسته مدل 442

درب ضد سرقت برجسته مدل 442