درب ضد سرقت برجسته مدل 445

درب ضد سرقت برجسته مدل 445