فروشگاه

درب ضد سرقت 122
درب ضد سرقت 3394
دسامبر 18, 2015
درب ضد سرقت 124
درب ضد سرقت 3396
دسامبر 18, 2015

فروش درب ضد سرقت 3395

0ریال

ديگر ويژگيهاي درب ضد سرقت به منظور ارتقا کيفيت لايه هاي بيروني و دروني درب در اماکن خاص ازجمله پوششهاي ضدرطوبت, ضد اسيد به عنوان ويژگيهاي پنهان و غير قابل رويت، بمنظور استفاده درمکانهاي مرطوب و يا صنعتي از نکات ضروري در هنگام انتخاب دربهاي ضد سرقت تلقي ميگردد.